Aanmelden voor nieuwsbrief

Nin-Jutsu voor Volwassenen | Van oorsprong Japanse Krijgskunst

De kunst van het authentiek bewegen

Nin-Jutsu is een vechtkunst (Martial Art) en heeft haar oorsprong in de Japanse krijgskunst. Bij Nin-Jutsu staat bewegen vanuit je eigen kracht centraal. Winnen of verliezen is niet belangrijk bij de training. Het gaat om de bewustwording van je eigen fysieke handelingen.


Bekijk onze korte impressie van Martini Art Nin-Jutsu training.


Beginfase Nin-Jutsu Training

De beginfase van de Nin-Jutsu training (kennismakingscursus en beginners) is gericht op het beheersen van de basisbewegingen. Dit zijn onder andere het ontwikkelen van krachtig voet-grond-contact, schouderbreedte staan, ontspannen voorwaarts- en achterwaarts rollen, aanvallen en je lichaam verdedigen vanuit zachtheid.


Vervolgtraining Nin-Jutsu

De vervolg training bestaat uit het leren bewegen vanuit niet voorbedachte patronen. Je leert mee te bewegen op alles wat op je afkomt en vanuit zachte kracht anticiperen. Anticiperen vanuit zachte kracht betekent dat je in staat bent door een subtiele meegaande beweging een balansverstoring bij de ander te realiseren.


Aanmelden voor kennismakingscursus Nin-Jutsu Volwassenen