Aanmelden voor nieuwsbrief

Visie

Onze gedachtegoed met daarbij onze kernwaarden

In deze hectische maatschappij is er steeds meer vraag naar innerlijke rust, gevoel en authenticiteit. Deze behoefte neemt steeds meer toe in een maatschappij waar je op snelheid, denken en vorm wordt afgerekend.

Trainingscentrum Martini Art Dojo levert een lichaamsbewuste bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en bewustwording van mensen.

Het ontdekken van je eigen kracht is een ervaring die je voor altijd meeneemt. Vanuit deze eigen kracht kunnen onze deelnemers zich positief ontwikkelen tot een zelfstandige, respectvolle en liefdevolle mens.

Kernwaarden

In al onze trainingen, coaching en begeleiding werken we vanuit de volgende vijf kernwaarden:

Gelijkwaardigheid en Respect

Wanneer we met deelnemers trainen, kijken we eigenlijk in een spiegel. Daarom behandelen we iedereen die bij ons komt vanuit gelijkwaardigheid, zoals wij zelf behandeld willen worden.

De deelnemers die bij ons komen, hebben de stap gezet om met zichzelf aan het werk te gaan, op weg naar hun eigen kracht. Zij stellen zich daarmee kwetsbaar op. Wij zorgen ervoor dat zij bij ons werken in een sfeer van onvoorwaardelijk respect, voor zichzelf en voor de ander.

Aandacht en Afstemming

Wij bieden de deelnemers die bij ons komen trainen onverdeeld onze toegewijde aandacht. Zo komen we echt tot de essentie van ons handelen.

Om onze trainingen goed te laten doorwerken, stemmen wij goed af: op onszelf en op de ander.

Zuiver en Eerlijk

Wij benaderen de deelnemers met wie we werken altijd vanuit een zuivere intentie en eerlijkheid.

Dit doen we zodat er een vertrouwensband ontstaat, die ruimte biedt voor ontwikkeling en groei van onze deelnemers.

Zachtheid en Rust

Wij geloven in de enorme en positieve kracht die schuilt in zachtheid. Wij worden keer op keer geïnspireerd door de goede uitwerking die dit heeft op onze deelnemers.

De weg die wij aanbieden moet eenieder op zijn eigen manier doorlopen, in zijn eigen tempo. Rust is een basisvoorwaarde die we creëren om onze deelnemers voldoende ruimte te geven om zich te kunnen ontwikkelen.

Contact en Plezier

Wij zijn bij uitstek een plaats waar deelnemers elkaar ontmoeten, in veel opzichten.

Om onze kennis, ervaring en vaardigheden over te brengen, maken we echt contact van mens tot mens, zowel lichamelijk als emotioneel. Wij staan ervoor dat bij onze trainingen contact vanuit een positieve energie wordt gemaakt.

Daarom zoeken we altijd naar plezier; in ons werk en met elkaar.